Onderhoud bovengrondse en ondergrondse hydranten

Contacteer ons

Wie aan professionele brandbestrijding doet, weet hoe belangrijk brandkranen zijn om op een veilige manier (grotere) branden te blussen. Een slecht of niet functionerende hydrant kan catastrofaal zijn. Daarom is het onderhoud van bovengrondse en ondergrondse hydranten essentieel voor de veiligheid van elk bedrijf en iedere burger.

De watertoevoer vanuit een brandkraan of hydrant is quasi onuitputtelijk. Bovengrondse hydranten zijn dan ook aangesloten op de ondergrondse waterleiding waardoor ze een heel belangrijke rol spelen in het blussen van heel wat branden. Ondergrondse hydranten daarentegen zijn minder zichtbaar omdat ze zich onder een afsluitdeksel bevinden. Goede signalisatie is dan essentieel!

Maar die brandkranen moeten natuurlijk goed onderhouden worden. En daarvoor reken je best op een professionele partner. Zo’n onderhoud begint steeds met een visuele controle:

  • Is de brandkraan goed bereikbaar?
  • Kunnen we visuele schade vaststellen?
  • Wordt de bovengrondse hydrant of het afsluitdeksel niet overwoekerd met onkruid of andere planten?
  • Is alle signalisatie nog duidelijk aanwezig?

Dat zijn natuurlijk zaken die makkelijk te voorkomen zijn door zelf regelmatig een controle uit te voeren. Daarna wordt het onderhoud van de bovengrondse en ondergrondse hydranten echt specialistenwerk. De verschillende aansluitingen worden getest, de capaciteit en het debiet wordt gemeten en er volgt een rapport voor jou en voor het waterleidingbedrijf.

Veiligheid en rapportering

Beschik je over hydranten op je bedrijfsterrein? Dan is een regelmatig onderhoud verplicht. Zo’n onderhoud laat je uitvoeren door een erkende specialist in brandbeveiliging. Zo werk je altijd met een firma die mee is met de meest recente eisen voor veiligheid en die een correct rapport kan opstellen.

Het onderhoud van bovengrondse en ondergrondse hydranten wordt mee opgenomen in je globale brandpreventiedossier waar je steeds beschikt over de meest recente rapporten die je aan de bevoegde instanties moet kunnen voorleggen.

SomatiFIE staat overigens niet enkel in voor het onderhoud en de keuring van hydranten, wij bieden deze brandkranen ook zelf aan in ons productengamma. Dan heb je een professioneel toestel, vakkundig geplaatst en gekeurd. In geval van nood kan de brandweer rechtstreeks brandslangen aansluiten op jouw hydranten voor hun bluswerken.

Heb je meer vragen over het onderhoud van ondergrondse en bovengrondse hydranten? Ben je op zoek naar een erkende, betrouwbare en ervaren partner om jouw brandveiligheid onder de loep te nemen. Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een aanbod op maat.