Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

De audit eerste interventie maakt een analyse van de brandbeveiligingssituatie met betrekking tot de eerste interventie. (blussers en haspels)  Dit kan zowel voor een bestaande situatie als voor een nieuw project. Tijdens deze audit worden de bestaande wetgeving, normeringen en codes van goede praktijk getoetst aan de plaatselijke situatie. Aanvullend kunnen bijkomende preventie- en interventiemiddelen geanalyseerd worden die een belangrijke impact hebben bij de eerste interventie. Een gedetailleerde rapportering met verwijzingen naar wetgeving  aangevuld met een Autocad-plan wordt na afloop van de audit voorgesteld aan de opdrachtgever. Non-conformiteiten worden in het rapport aangevuld met digitale foto’s.