Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Tijdens een grondige audit ter plaatse worden de pictogrammen geïnventariseerd en gecontroleerd op het juiste gebruik met speciale aandacht voor de vereiste formaten  en types.  Naast de aanduidingen van de eerste interventie middelen wordt een analyse gemaakt van de evacuatiewegen, de uitgangen en de nooduitgangen. Een duidelijk rapport vermeldt alle non-conformiteiten en bevat tevens een voorstel om de juiste pictogrammen te voorzien op de juiste plaats. Dit rapport wordt aangevuld met een Autocad-tekening waarop de aan te passen of de te verwijderen signalisatie wordt weergegeven. Digitale foto’s van de situatie worden ter illustratie toegevoegd.

Het is eveneens mogelijk een lichtstudie uit te voeren waarbij de noodzakelijke evacuatie-verlichting aan de hand van een software programma grafisch op het plan wordt voorgesteld.