Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

De fire safety audit is een uitgebreide en gedetailleerde audit waarbij uw gebouw of organisatie onderzocht wordt op het gebied van brandveiligheid. In functie van de aard en structuur van het gebouw en de uitgeoefende activiteiten wordt deze audit altijd op maat gemaakt van de klant. Tijdens deze audit worden de eerste interventiemiddelen en de signalisatie uitvoerig gecontroleerd. Hierbij baseren we ons op de beschikbare wetgeving en normering.

Na een uitgebreide rondgang wordt een gedetailleerd rapport opgemaakt met:

  • Omschrijving van de huidige situatie
  • Inventaris van de aanwezig risico's
  • Te nemen maatregelen in het kader van de wettelijke verplichtingen
  • Adviezen om het veiligheidsniveau te verhogen.

Een Fire Safety Audit bestaat uit 2 onderdelen: Audit eerste interventie en Audit signalisatie.