Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Het intern noodplan is het antwoord op de vragen 'En als het dan toch eens tout loopt, wat dan ?' en 'Hoe beperken we de schade in geval van een ongewenste gebeurtenis?' Het beschrijft met andere woorden de organisatie en procedures die in NOODSITUATIES moeten gevolgd worden.

Een intern noodplan zal dus richtlijnen bevatten:

 • om personeel te verwittigen, zo nodig te evacueren;
 • om hulp te bieden aan slachtoffers;
 • om vermisten op te sporen;
 • om omgeving en installaties te beschermen;
 • om het milieu te vrijwaren;
 • om goed samen te werken met de overheid;
 • om de juiste informatie te geven;
 • om terug te keren naar de normale situatie;
 • om herhaling te voorkomen.

Opgelet: een intern noodplan heeft slechts zin als het actueel is. De middelen en methodes die erin opgenomen zijn moeten er effectief zijn en op het moment dat men ze snel operationeel nodig heeft. Zowel de middelen, de mensen als procedures moeten dus regelmatig op paraatheid worden getest. Het is zeker niet voldoende om een noodprocedure uit te schrijven en deze pas boven te halen als men ze echt nodig heeft. De elementen die erin zijn vermeld, of waar naar wordt verwezen moeten er nog zijn en in goede staat. De personen die bij de procedure betrokken zijn moeten steeds weten wat van hen wordt verwacht, wat ze effectief moeten doen (ze moeten uiteraard nog in dienst zijn) en de aan hen opgelegde taken nog kunnen uitvoeren.

Wat zegt de wet?

Het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen definieert het intern noodplan als: "een document met schriftelijke procedures voor de uitvoering van de taken van de brandbestrijdingsdienst, de evacuatie van personen, de evacuatieoefeningen, het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, de informatie en opleiding van werknemers.

Plan van aanpak

De bedoeling van een doordachte interne noodplanning is om ongewenste gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen zo efficiënt mogelijk bestrijden en beperken door een goede voorbereiding van de te nemen acties.

Een noodplan is specifiek op te bouwen voor elke bedrijf. Immers gebouwen, omgeving, risico's, ingesteldheid, interventiemiddelen, personeelsbestand, afspraken met hulpdiensten,... zijn eigen aan het bedrijf. Een voorafgaande risicoanalyse van mogelijke ongevallen en incidenten dient te worden opgemaakt, in samenspraak met de directie van het bedrijf. Hierbij kan de preventieadviseur als coördinator optreden.

De verschillende types van ongevallen kunnen herleid worden tot:

 • arbeidsongevallen;
 • technische ongevallen;
 • brand en explosie;
 • besmettelijke ziekte;
 • ongeval in de omgeving met schadelijke producten;

Welke noodsituatie in een intern noodplan moet worden uitgewerkt, hangt van de risicoanalyse af. Bij sommige noodsituaties waarbij de waarschijnlijkheid of ernst voldoende klein is, hoeft men de procedure niet volledig uit te schrijven, maar kan men meer gerichte informatie of tips verzamelen in een mapje bij de overige procedures.