Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Een belangrijke stap naar een efficiënt brandbeveiligingsbeleid is het opstellen van een gedetailleerd interventiedossier voor de brandweer en voor de interne interventieploeg. Dit dossier bevat alle informatie die noodzakelijk is om een veilige en adequate interventie van de hulpdiensten te garanderen. (toegangen, bluswaterwinning, risico-lokalen, actieve – en passieve brandbestrijdingsmiddelen, liggingsplan, afsluiters..enz)

Bij het opstellen van het dossier baseert Somati FIE nv zich zowel op de aanwezige standaarden als de eisen van de plaatselijke brandweer. Als eindresultaat krijgt men één of meerdere hard copy dossiers en eveneens eenCD-rom met alle info en AutoCAD-plannen.

Door de jarenlange ervaring in de brandbeveiligingssector en de zeer nauwe contacten met de plaatselijke brandweerkorpsen is Somati FIE nv de ideale partner om kwalitatieve, volledige en nauwkeurige interventiedossiers op te stellen.