Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Evacuatie-oefeningen

Waarschuwing-, alarm-, en evacuatieoefeningen moeten jaarlijks worden georganiseerd volgens het ARAB art. 52. Maar hoe begin ik eraan ?

Zomaar een evacuatieoefening organiseren zonder degelijke voorbereiding heeft totaal geen zin. Daarom kloppen reeds verschillende bedrijven jaarlijks aan bij Somati FIE om hen te begeleiden tijdens een dergelijke oefening. Somati FIE heeft gedurende verschillende jaren expertise opgedaan in het organiseren van dergelijke oefeningen en pakt deze daarom zeer structureel aan. Uiteraard hangt de begeleiding enorm af van de bestaande situatie en de reeds aanwezige middelen zoals evacuatieplannen en –procedures, signalisatie, …

Vooraf wordt er via een gedetailleerd roadbook nagegaan of het bedrijf over de nodige mensen en middelen beschikt om een veilige en snelle evacuatie te waarborgen.

Dan wordt er een scenario vooropgesteld en tijdens de evacuatie worden verschillende observatoren ingezet die het verloop goed in de gaten houden. Zo kan er een beeld gevormd worden van de uitvoering. Nadien volgt er feedback van de positieve en negatieve punten. De meest leerrijke evacuatie-oefeningen naar de toekomst toe zijn namelijk deze waar er zaken foutlopen.

Een actieplan met actiepunten wordt afgeleverd om de evacuatie in de toekomst vlekkeloos te laten verlopen.

Blusopleiding

Theoretische opleiding:

Hier ligt de nadruk op het geven van een theoretische opleiding door een van onze instructeurs. Zaken zoals eerste interventiekleine blusmiddelen,evacuatie en brandveiligheid komen allen aan bod, dit afgewisseld met beeld- en videomateriaal.

Theoretische opleiding met demo:

De theorie wordt tijdens deze opleiding uitgebreid met een demo, zodat de deelnemers de kleine blusmiddelen ook effectief kunnen hanteren. Let wel op, er wordt tijdens deze sessies geen vuur aangestoken.

Mobiele fire training units:

SOMATI FIE biedt reeds sedert meer dan 10 jaar mobiele blusopleidingen aan en is ondertussen uitgegroeid tot de marktleider in België. Onze mobiele Fire Training Units werden zelf ontwikkeld en zijn qua concept multifunctioneel voor alle blusmiddelen en doelgroepen, kostenbesparend voor de opdrachtgever en milieuvriendelijk. Alle opleidingen worden gegeven door professionele instructeurs.

DOELSTELLING

Werknemers snel en doeltreffend leren handelen bij een beginnende brand en hen vertrouwd maken met de draagbare blustoestellen en de andere eerste interventie middelen Brand (haspel/branddeken).

DOELPUBLIEK

 

 • Werknemers die in het kader van de welzijnswet (Codex, hfdst III art.17) geïnformeerd moeten worden over de blustoestellen die daar geïnstalleerd zijn.
 • Interventieploegen in het kader van het ARAB art. 52.10.6.
 • Werkgevers en hun werknemers die volgens art. 52.1 de nodige maatregelen moeten nemen om ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden

Inhoud

Theorie

 

 • Wat is brand ?
 • Welke type branden bestaan er ?
 • Welke blusmiddelen bestaan er ?
 • Wat is het verloop van een brand ?
 • Signalisatie en alarmsignalen

 

+Video “Eerste interventiemiddelen”

Praktijk

 

 • Blussen van een frituurketel
 • Blussen van een brand met een poederblusser (niet bij de kleinere unit), CO2-blusser en schuimblusser

 

Optie : Brandhaspel : manipulatie en uitleg
Optie : Simulatie Rookgewenning en evacuatie

Duur: 3 uur (theorie+praktijk)

Plaats

 

 • Op of in de omgeving van uw bedrijf
 • Minstens 40 m lange parkeerplaats
 • Minstens 10 m brede en 4,5 m hoge doorgang
 • Voldoende grote draaicirkel voor de vrachtwagen (unit)

 

Aantal deelnemers

 

 • Groepen van min. 10 & max. 15 of 20 personen
 • Max. 2 groepen per dag (er kan naast deze standaard formule ook steeds op maat van uw behoefte een geschikt opleidingsschema uitgewerkt worden.)
 • Deelname attest en syllabi kunnen afgeleverd worden

 

Afmetingen Unit 1 : 12 m
Afmetingen Unit 2 : 18 m