Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het vervangt de meeste bepalingen van artikel 52 uit het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) betreffende de brandpreventie. Artikel 52 vormde decennia lang de basis voor de organisatie van de brandpreventie in de bedrijven.

Dit KB wordt geïntegreerd in de Codex over het welzijn op het werk als Hoofdstuk 3 - Brandpreventie op de arbeidsplaatsen in Titel III - Arbeidsplaatsen.

Het nieuwe KB Brandpreventie gaat uit van de verplichting om een risicoanalyse uit te voeren. Op basis daarvan moeten preventiemaatregelen genomen worden. Deze preventiemaatregelen beogen vijf doelstellingen (in deze volgorde):

1. brand voorkomen;
2. de veiligheid (en indien nodig de snelle evacuatie) verzekeren van alle aanwezige personen;
3. elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
4. gevolgen van een brand beperken;
5. de tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijken.

Het KB trad in werking op 3 mei 2014.

HOE WERKT HET?

- Op basis van de door u aangeleverde informatie (grondplannen, omschrijving risicozones, opslag gevaarlijke producten,...) maken wij een offerte op maat.

- Achteraf bezoeken onze specialisten de volledige site en wordt er een inventaris gemaakt van de brandrisico’s die te maken hebben met de constructie en inboedel van het gebouw. We inventariseren brandrisico’s die te maken hebben met het gebouw, de bedrijfsprocessen, de machines en installatie.

- Ook houden we rekening met de aanwezige personen op de site.

- Er wordt eveneens met bijzonder aandacht gekeken naar de aanwezige evacuatievoorzieningen en beschikbare interventiemiddelen binnen het bedrijf.

UW RESULTAAT

- U komt tegemoet aan de wettelijke eis om een risicoanalyse voor de brandpreventie op te stellen.

- U krijgt in de risicoanalyse een overzicht van waar er brandrisico’s zijn en wat u moet aanpassen om aan de wetgeving te voldoen.

- U hebt dankzij het actieplan duidelijk advies met verbeterpunten en preventie- maatregelen.