Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

K.B. Brandveiligheid op de arbeidsplaatsen

maandag 27 juli 2015 - 15u19

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014 en trad in werking op 3 mei 2014. Dit koninklijk besluit heeft als doel om de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Maar welke lading dekt het concept ‘brandpreventie op de arbeidsplaats"? Hoe wordt het toegepast op het terrein? Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen om het welzijn van zijn werknemers te verzekeren? Welke procedures moeten er ontwikkeled worden? Welke opleidingen moeten de werknemers ontvangen?

Op deze studiedag belichten we de verplichting van het uitvoeren van een risicoanalyse en hoe de werkgever, op basis van de resultaten van de analyse van de risico’s eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen moet nemen met als doel:

1. brand voorkomen;
2. de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
3. vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
4. de schadelijke gevolgen van een brand beperken;
5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken.
 

Programma

8u30: Ontvangst

9u00 - 9u15: Verwelkoming
Wim Janssens - Algemeen Directeur SomatiFIE 

9u15 - 10u00: Risicoanalyse Brand en interne noodprocedures
Jonathan Diependaele, Zaakvoerder, Rispro

10u00 - 10u45: Evacuatieplan en interventiedossier
Willy Debuyzer, Fire Safety Manager, SomatiFIE

10u45 - 11u00: Pauze

11u00 - 12u00: Risico analyse elektriciteit
Rudy Van Den Bergh, Technisch Directeur, Electro Test

12u - 12u30: De interene brandbestrijdingsdienst  
Marc Decouter, Commercieel Directeur, MD Group

12u30 - 14u00: Bezoek Ghelamco Arena + broodjeslunch
 

Locatie

Ghelamco Arena
Ottergemsesteenweg Zuid 808
9000 Gent

Inschrijving

Deze eerste studiedag is helaas volzet.
Op 23 februari 2016 organiseren we een 2e infodag... meer info volgt!