Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Brandbestrijding is geëvolueerd naar een totaal (brand)veiligheidsbeleid van A tot Z.

Bedrijven hebben steeds meer nood aan een professionele ondersteuning om de brandveiligheid binnen hun onderneming efficiënt te integreren.

SOMATI FIE  profileert zich als een dienst- en adviesverlenende partner die bedrijven kan helpen om dat beleid te perfectioneren.

Onze klanten kunnen beroep doen op een waaier van oplossingen met aandacht voor de specifieke behoeften: via het leveren van de juiste producten en diensten beveiligen we uw brandrisico’s.

Niet alleen standaard producten maar ook op maat gemaakte en automatische objectbeveiliging wordt aan klanten geleverd. Dit altijd in functie van het specifieke brandrisico.

Somati Fie kan voor u verschillende producten op maat maken in het eigen atelier.

Ons periodiek onderhoud zorgt ervoor dat alle interventiemiddelen in een optimale staat van werking blijven.

Door het trainen van uw medewerkers leren wij ze correct omgaan met alle aanwezige brandbeveiligingsmiddelen. Ook evacuatie-oefeningen worden aangeboden.

Via Fire Safety Management analyseren en auditeren we alle risico’s en beveiligingen en brengen ze voor u en de professionele brandweerdiensten in kaart.