Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Hydranten

Somati FIE levert met betrekking tot persslangen, ook diverse soorten hydranten: boven- en ondergrondse, muurhydranten en koppelstukken voor dit materiaal.

Hydranten leveren het grote voordeel dat ze de brandweer in staat stelt om heel makkelijk hun materiaal aan te koppelen aan het waterleidingnet om zo te beschikken over een onuitputtelijke reserve aan bluswater.

De bovengrondse hydranten beantwoorden aan de geldende norm NBN S21-019.

De ondergrondse hydranten voldoen aan de norm NBN EN 14339.

De muurhydranten beantwoorden aan de geldende norm NBN EN 671-2.

Somati FIE levert verschillende koppelstukken waaraan de persslangen kunnen worden aangekoppeld. Eveneens leveren wij de verschillende types lansen.

Vergeet ook uw verplicht jaarlijks onderhoud niet