Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Boven- en Ondergrondse Hydranten

Somati FIE biedt zowel boven- als ondergrondse hydranten aan.  Ze leveren het grote voordeel dat ze de brandweer in staat stelt om heel makkelijk hun materiaal aan te koppelen aan het waterleidingnet om zo te beschikken over een onuitputtelijke reserve aan bluswater.

De bovengrondse hydranten bestaan standaard uit 2 types. Een type met 3 aansluitingen en een doorlaatdiameter van 100mm, alsook een type met 3 aansluitingen en een doorlaatdiameter van 80 mm.

De ondergrondse hydrant heeftstandaard een doorlaatdiameter van 80 mm.

Vraag gerust na indien u eventueel een andere uitvoering wenst.