Micro Turbine CAFS Robot

Met behulp van een sterke luchtstroom, opgewekt door microturbines en een straalbuis, kan al of niet in combinatie met het injecteren van water deze bestrijding en bevordering van branden* worden bewerkstelligd. Het additionele lucht-schuim blusmiddel (Cafs) kan een wezenlijke ondersteuning van het blusproces vormen.

Bijlage: