Beveiliging van batterijladers

  • Op basis van CO2-blusgas, direct of indirect systeem
  • Detectie: Thermische detectieleiding en/of puntdetectie
  • Optioneel: Sturing vanuit bluscentrale/monitoring blusgasvolume
  • Snelle detectie om de schade tot een minimum te beperken.