Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Geen brandpreventiedossier?
Wij hebben een plan!

Als gevolg van het K.B. van 28 maart 2014 betreffende de "Branpreventie op de arbeidsplaatsen" is brandbestrijding geevolueerd naar een totaal (brand)veiligheidsbeleid van A tot Z.

Bedrijven hebben steeds meer nood aan een professionele ondersteuning om de brandveiligheid binnen hun onderneming efficient te integreren. Somati FIE profileert zich als een dienst- en adviesverlenende partner die bedrijven kan helpen om dat beleid te perfectioneren.

Wij stellen, samen met u, stap voor stap, uw verplicht brandpreventiedossier op.

Risicoanalyse Brand (K.B. 28/03/2014)

BASIS: Vragenlijst + inventaris brandrisico's + mogelijke actiemaatregelen
OPTIE: Volledig uitgeschreven rapport met of zonder foto's.

Evacuatieplannen

Evacuatieplannen vormen een essentieel onderdeel van een actief preventiebeleid. Ze bevatten de essentiele gegevens die noodzakelijk zijn om tijdens een noodgeval snel de eerste interventiemiddelen te kunnen lokaliseren en de kortste evacuatieweg te vinden.

lnterventiedossier

Het interventiedossier bevat alle informatie die noodzakelijk is om een veilige en adequate interventie van de hulpdiensten te garanderen: de toegangen, bluswaterwinning, risico-lokalen, actieve - en passieve brandbestrijdingsmiddelen, liggingsplan, afsluiters, ...

Intern noodplan & procedures

Het intern noodplan is het antwoord op de vragen 'En als het dan toch eens tout loopt, wat dan ?' en 'Hoe beperken we de schade in geval van een ongewenste gebeurtenis?'

lnterne opleidingen

Opleidingen brandveiligheid (evacuatieoefeningen, opleiding gebruik eerste interventiemiddelen, ... ) op maat, vertrekkende van de specifieke behoeften van uw bedrijf.

ATEX Explosieveiligheidsdossier (K.B. 26/03/2003)

ATEX is een bundeling van 2 Europese richtlijnen die explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden behandelen. Organisaties waar explosiegevaar bestaat, moeten conform ATEX een aantal maatregelen nemen.

Art. 19 Uitwendige invloeden (K.B. 07/05/2000)

Voor elke (industriele) installatie dient een lijst opgesteld te worden, per lokaal, met de uitwendige invloeden. Uitwendige invloeden zijn bv. regen, vocht, warmte, koude, stralingen, brandgevaar, corrosieve stoffen, ...

Risicoanalyse Elektriciteit (K.B. 04/12/2012)

Elke werkgever is verplicht om een risicoanalyse van de elektrische installatie uit te laten voeren als de elektrische laagspanningsinstallatie bestemd is voor de productie, de omvorming, het transport de verdeling of het gebruik van elektrische energie.

Onderhoud Brandbestrijdingsmiddelen

Somati FIE biedt onderhoud en service aan van blussers, haspels, noodverlichting, hydranten, rookluiken, branddeuren en -poorten en objectbeveiliging.