logo somatifie

Q&S Statement

SomatiFIE staat voor het aanbieden van professionele producten en diensten in het kader van brandveiligheid, met het oog op een duurzame lange termijn oplossing voor mens, maatschappij en milieu.

In een open communicatie en een daadkrachtig partnership met klanten, leveranciers en eigen medewerkers streeft de directie van SomatiFIE naar een optimale kwaliteit en veiligheid van alle geleverde producten en diensten. Dit heeft als doel de bedrijfscontinuïteit van onze klanten alsook van het eigen bedrijf te waarborgen.

Om dit kwaliteits- en veiligheidsdoel te bereiken blijven we voldoen aan alle geldende normen op lokaal, nationaal en internationaal vlak. Daarbovenop is het continue voldoen aan en het systematisch streven naar conformiteit aan zowel ISO als VCA normen voor onze organisatie een evidentie. Dit resulteert in het behoud en jaarlijks bevestigen van onze kwaliteits- en veiligheidscertificaten zowel intern als door externe certificatie-organismes.

Alle medewerkers van SomatiFIE zoeken steeds naar een passende oplossing voor de klantspecifieke brandbeveiligingsvragen. Via onze competenties en vakkennis wordt met zorg Uw brandbeveiliging accuraat, operationeel en upto-date opgevolgd. Dit met de nodige aandacht voor U als klant, Uw medewerkers en Uw eigen activiteiten.

SomatiFIE wil uw partner in brandbeveiliging zijn, op uw maat en naar uw noden, en dit voor zowel producten als diensten, en gericht op een meerjarensamenwerking.