Brandpreventie en Risicoanalyse

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Wij stellen uw brandpreventiedossier op.

Integrated Fire Risk Assessment

Via ons IFRA-departement (Integrated Fire Risk Assessment) bieden we élk van onze klanten en partners een antwoord op hun vragen rond brandpreventie en brandveiligheid. Onze experten kunnen voor elke organisatie binnen elke sector een volledig afgewerkt brandpreventiedossier opstellen. Alles gebeurt in samenspraak met de klant om op de meest efficiënte en transparante wijze het dossier op te stellen en af te leveren. We komen ter plaatse, brengen alles in kaart en zorgen na afloop voor een gedetailleerde documentatie.

Sinds 2014 ben je als werkgever namelijk verplicht om een brandpreventiedossier bij te houden. Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico’s, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven. Sinds 23 april 2014 baseren we ons op het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Inmiddels opgenomen en vervangen door het K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek III – Arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

Risicoanalyse Brand (K.B. 28/03/2014)
Door een Risicoanalyse Brand te laten uitvoeren binnen jullie organisatie worden alle gebreken die invloed kunnen hebben op het al dan niet goed verlopen van een evacuatie, het oproepen van de hulpdiensten, het ontstaan en de gevolgen van een brand in kaart gebracht.

Evacuatieplannen
Evacuatieplannen vormen een essentieel onderdeel van een actief preventiebeleid. Ze bevatten de essentiële gegevens die noodzakelijk zijn om tijdens een noodgeval snel de eerste interventiemiddelen te kunnen lokaliseren en de kortste evacuatieweg te vinden.

lnterventiedossier
Het interventiedossier bevat alle informatie die noodzakelijk is om een veilige en adequate interventie van de hulpdiensten te garanderen: de toegangen, bluswaterwinning, risico-lokalen, actieve – en passieve brandbestrijdingsmiddelen, liggingsplan, afsluiters, …

Intern noodplan & procedures
Het intern noodplan is het antwoord op de vragen ‘En als het dan toch eens tout loopt, wat dan ?’ en ‘Hoe beperken we de schade in geval van een ongewenste gebeurtenis?’

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!