logo somatifie

Risicoanalyse als eerste stap naar een optimale brandveiligheid

Contacteer ons

Voorkomen is beter dan genezen, en als het om brandveiligheid gaat is dat zeker niet anders. Bij SomatiFie vinden we het dan ook erg goed dat het, sinds het KB Brandpreventie in 2014, voor ieder bedrijf verplicht is om een globaal brandpreventiedossier op te (laten) stellen.

Een eerste verplicht onderdeel van dit dossier is een uitgebreide risicoanalyse en hier zoomen we vandaag even op in. Waarom we dit zo’n belangrijk element vinden? Simpel, pas wanneer je volledig in kaart brengt welke mogelijke gevaren er schuilen, kan je gepaste maatregelen nemen om ze te voorkomen of – mocht het toch misgaan – de schade te beperken.

Om een goede risicoanalyse op te stellen doe je best beroep op een expert zoals SomatiFIE. Het is immers belangrijk om een goede kennis te hebben van de mogelijke gevaren en van de wetgeving hieromtrent. Aan de hand van een plaatsbezoek zal de expert een inschatting maken van de brandrisico’s in het gebouw en zijn omgeving en nakijken of alles in lijn ligt met de wettelijke voorschriften.

Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van potentiële brandbare materialen en de manier waarop mensen in het gebouw bewegen en werken. Daarnaast worden ook ogenschijnlijk onschuldige dingen nagekeken zoals bijvoorbeeld nooddeuren die geblokkeerd zijn of brandblussers die niet voldoende toegankelijk hangen. Op basis van deze analyse krijg je een mooi overzicht van alle gebreken die invloed kunnen hebben op het al dan niet goed verlopen van een evacuatie, het oproepen van de hulpdiensten en het ontstaan en de gevolgen van een brand.

In sommige gevallen zal er ook een signalisatiestudie gekoppeld worden aan je risicoanalyse. Het vraagt best wat expertise om exact te weten welk type pictogram en welke wetgeving er wanneer van toepassing zijn. Bijgevoegd bij je risicoanalyse kan er daarom een plan gemaakt worden met daarop de correcte informatie over de plaats en het gebruik van de vereiste veiligheidssignalisatie “brand en evacuatie”.

Je hoort het al, een goed preventiebeleid begint met het onderzoeken van de huidige situatie. Een risicoanalyse is daarom écht die broodnodige eerste stap. Wat er nog in je brandpreventiedossier thuishoort? Dat lees je in onze volgende blogs!