logo somatifie

Is jouw kind veilig op school of in de kinderopvang?

Contacteer ons

De veiligheid van jouw kinderen gaat voor alles. Je wil dan ook dat de school of de kinderopvang een optimale brandbeveiliging hebben. Lees hier enkele weetjes over brandveiligheid op deze locaties.

Kinderopvang

 • Hoe groter de opvang, hoe strenger de voorschriften.
 • In een gezinsopvang moet een veilige evacuatie mogelijk zijn en moeten de nodige maatregelen rond brandpreventie worden genomen.
 • Een groepsopvang moet voldoen aan duidelijke brandveiligheidsvoorschriften. Dat kan de opvang aantonen met een brandveiligheidsattest van de gemeente.
 • Om kindjes en personeel goed voor te bereiden, organiseert de kinderopvang tweemaal per jaar een evacuatieoefening.
 • Jonge kindjes evacueren is niet evident. De jongste kindjes worden best samen getransporteerd in een evacuatiebed op wieltjes. Oudere kindjes stappen hand in hand in een ‘slangetje’.
 • De gang en de hal van de opvang moeten leeg zijn. Plaats dus zelf jouw kinderwagen niet op een plek die de evacuatie kan hinderen.

School

 • Scholen zijn vaak grote gebouwen. Actuele plattegronden zijn dus noodzakelijk.
 • Ook in een school is het belangrijk om tweemaal per jaar een evacuatieoefening te organiseren en achteraf te evalueren. Daarom is een actueel evacuatiescenario cruciaal.
 • Vluchtwegen kunnen in een school makkelijk worden versperd. Leer leerlingen aan dat ze bijvoorbeeld hun boekentassen nooit op vluchtroutes achterlaten.
 • Scholen moeten voldoen aan duidelijke brandveiligheidsvoorschriften. De school laat een brandpreventieverslag opmaken om aan te tonen dat aan die voorschriften is voldaan.
 • De blusmiddelen en rookmelders moeten goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Uiteraard moet de school erop toezien dat voldoende personeelsleden de blusmiddelen goed kunnen hanteren.

Brandblussers, duidelijke signalisatie en rookmelders mogen niet ontbreken in de kinderopvang of op school. Ook haspels kunnen nodig zijn. Contacteer ons voor meer informatie over onze producten en service.