Het onderhoud van brandkranen

Wie aan professionele brandbestrijding doet, weet hoe belangrijk brandkranen zijn om op een veilige manier (grotere) branden te blussen. Een slecht of niet functionerende hydrant kan catastrofaal zijn. Daarom is het onderhoud van bovengrondse en ondergrondse brandkranen essentieel voor de veiligheid van elk bedrijf en iedere burger.

Een bovengrondse brandkraan

De watertoevoer vanuit een brandkraan of hydrant is quasi onuitputtelijk. Een bovengrondse brandkraan is dan ook aangesloten op de ondergrondse waterleiding waardoor ze een heel belangrijke rol spelen in het blussen van heel wat branden.

Een ondergrondse brandkraan

Een ondergrondse brandkraan daarentegen is minder zichtbaar omdat ze zich onder een afsluitdeksel bevinden. Goede signalisatie is dan essentieel! De aanduiding ‘brandkraan’ moet dan ook duidelijk zichtbaar zijn.

Brandkranen moet je laten controleren

Maar die brandkranen moeten natuurlijk goed onderhouden worden. En daarvoor reken je best op een professionele partner. Zo’n onderhoud begint steeds met een visuele controle:

  • Is de brandkraan goed bereikbaar?
  • Kunnen we visuele schade vaststellen?
  • Wordt de bovengrondse hydrant of het afsluitdeksel niet overwoekerd met onkruid of andere planten?
  • Is alle signalisatie nog duidelijk aanwezig?

Dat zijn natuurlijk zaken die makkelijk te voorkomen zijn door zelf regelmatig een controle uit te voeren. Daarna wordt het onderhoud van de bovengrondse en ondergrondse hydranten echt specialistenwerk. De verschillende aansluitingen worden getest, de capaciteit en het debiet wordt gemeten en er volgt een rapport voor jou en voor het waterleidingbedrijf.

Brandkranen zijn essentieel bij brandbestrijding

Veiligheid en rapportering van brandkranen

Beschik je over brandkranen op je bedrijfsterrein? Dan is een regelmatig onderhoud verplicht. Zo’n onderhoud laat je uitvoeren door een erkende specialist in brandbeveiliging. Zo werk je altijd met een firma die mee is met de meest recente eisen voor veiligheid en die een correct rapport kan opstellen.

Het onderhoud van bovengrondse en ondergrondse brandkranen wordt mee opgenomen in je globale brandpreventiedossier waar je steeds beschikt over de meest recente rapporten die je aan de bevoegde instanties moet kunnen voorleggen.

SomatiFIE staat overigens niet enkel in voor het onderhoud en de keuring van hydranten, wij bieden deze brandkranen ook zelf aan in ons productengamma. Dan heb je een professioneel toestel, vakkundig geplaatst en gekeurd. In geval van nood kan de brandweer rechtstreeks brandslangen aansluiten op jouw brandkranen voor hun bluswerken.

Heb je nog meer vragen? Ben je op zoek naar een erkende, betrouwbare en ervaren partner om jouw brandveiligheid onder de loep te nemen? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en een aanbod op maat.