logo somatifie

Dit moet je weten over het onderhoud van brandblussers

Contacteer ons

Heb je draagbare brandblussers hangen in jouw bedrijf en woning? Dat is zeer slim. Maar vergeet ook de controle en het onderhoud niet. Alleen zo ben je zeker van optimaal functioneren als je de brandblussers echt nodig hebt.

Verplicht of niet?

Bedrijven en andere werkgevers zijn wettelijk verplicht om brandblussers in bedrijfsklare staat te houden. Onderhoud en controles zijn daarom verplicht en moeten worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. In de zogenaamde norm NBN S21-050 is vastgelegd welke bepalingen bij keuring en onderhoud gelden. Maar ook als je niet onder de wettelijke bepaling of onder de norm valt, is keuring sterk aangewezen.

Belangrijk is ook te weten dat gemeenten ook bepaalde verplichtingen op vlak van brandveiligheid en –bestrijding kunnen vastleggen.

Hoe vaak?

Algemeen wordt aangenomen dat een jaarlijkse keuring van draagbare brandblussers volstaat. Dit laat je doen vanaf het eerste jaar na ingebruikname en zo lang het toestel mag gebruikt worden.

Wie doet het onderhoud?

Onderhoud en controle moeten gebeuren door een bevoegde persoon. Dat is een medewerker van een gekwalificeerde onderneming. Hij of zij moet een goede productkennis hebben, een degelijk onderhoud kunnen uitvoeren en de geldende regelgeving en normering toepassen.

Waarom is onderhoud nodig?

Enkel een goed en tijdig onderhouden brandblusser garandeert een optimaal functioneren. En dat kan heel belangrijk zijn. Op drie minuten kan een beginnend brandje evolueren tot een uitslaande brand met verstikkende rook. Als je dat veilig kan doen, kan je dus best een beginnende brand zelf blussen, bijvoorbeeld met een draagbare brandblusser. Bij grotere branden of een gevaarlijke situatie breng je best alle personen en jezelf in veiligheid en wacht je de komst van de brandweer af.

Niet alleen brandblussers

Vergeet ook noodverlichting en brandhaspels niet. In bedrijven, scholen, horeca of andere professionele omgevingen moeten die ook gekeurd en onderhouden worden. En ook hier geldt voor privégebruik: onderhoud is zeker geen overbodige luxe.

Vraag nu je onderhoud aan voor je brandblussers of contacteer ons voor meer informatie.