Het brandpreventiedossier: wat is het en waarom is het verplicht?

Contacteer ons

Het brandpreventiedossier is verplicht en omvat alle documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken.

Op 28 maart 2014 werd namelijk een nieuw Koninklijk Besluit ingevoerd, ter vervanging van artikel 52 van het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). Dit Koninklijk Besluit betreft de brandpreventie op arbeidsplaatsen en stelt in dit kader enkele belangrijke maatregelen op die werkgevers verplicht moeten treffen.

Een van deze maatregelen omvat het samenstellen van een brandpreventiedossier. Maar wat houdt zo’n dossier juist in?

Wat is het brandpreventiedossier?

Het brandpreventiedossier vormt een essentieel onderdeel van een efficiënt brandpreventiebeleid. Dit dossier omvat immers alle documenten die bedoeld zijn om het risico op brand zoveel mogelijk te beperken:

  • De evacuatieplannen
  • Het interne noodplan en de te volgen procedures
  • Het interventiedossier
  • De resultaten van de risicoanalyse
  • Overige nuttige informatie

Waarom is het brandpreventiedossier verplicht?

Volgens het KB van 28 maart 2014 stelt het brandpreventiedossier alle betrokken personen bij de brandpreventie in staat om zich een duidelijk beeld te vormen van het brandpreventiebeleid dat wordt toegepast in de onderneming. Onder “betrokken personen” verstaat men de werkgever, de leden van het Comité, de preventieadviseur, de toezichthoudende ambtenaren en de openbare hulpdiensten.

De werkgever moet erop toezien dat het dossier up to date blijft en dus regelmatig wordt bijgewerkt.

Hoe moet je dit dossier aanmaken?

Een brandpreventiedossier heeft enkel zin als het zo efficiënt mogelijk wordt opgesteld. Met de nodige professionele ondersteuning stelt u als werkgever in geen tijd een dossier samen dat alle informatie verzamelt om te voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Somati FIE beschikt over de juiste ervaring en knowhow om u hierin bij te staan. Ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen van uw brandpreventiedossier of contacteer ons voor meer informatie.