Hoe voorkom je co vergiftiging?

Contacteer ons

CO (koolstofmonoxide) vergiftiging is de belangrijkste vorm van dodelijke intoxicatie in België en Frankrijk. Jaarlijks veroorzaakt het duizenden ongevallen, waarvan een honderdtal met fatale afloop.

CO staat voor koolstofmonoxide. Het is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, dat kan vrijkomen bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Het gas is extra gevaarlijk gezien onze zintuigen dit giftige gas niet kunnen opmerken.

Wanneer komt CO vrij?

Bij de normale verbranding van koolstofhoudende brandstoffen( zoals hout, kolen, aardgas, …), ontstaat koolstofdioxide (CO2). Wanneer de verbranding door gebrek aan zuurstof echter onvolledig is, ontstaat koolstofmonoxide (CO) als restproduct. Dit maakt dat vrijwel iedere verwarmingsinstallatie een potentiële CO-bron is.

Als je CO inademt komen deze moleculen via de longen snel in het bloed terecht. Daar binden de CO moleculen zich aan rode bloedcellen. Rode bloedcellen zorgen voor transport van zuurstof in het lichaam. Als er dus teveel CO moleculen gebonden zijn aan rode bloedcellen, kan er minder zuurstof getransporteerd worden in het lichaam. Dit kan leiden tot verregaande gevolgen.

De symptomen van een CO vergiftiging

De eerste tekenen van een CO vergiftiging zijn vaak zeer banaal, en worden dan ook geregeld niet als dusdanig herkend. Het gaat dan om symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid en een onverklaarbare vermoeidheid. Deze symptomen kunnen ook makkelijk verward worden met een banale griep.

Het risico op CO vergiftiging is het grootste in de winter. Dit komt omdat huizen dan minder vaak (en grondig) gelucht worden, waardoor er sneller een ophoping van het CO gas kan voorvallen.

Enkele tips om CO vergiftiging te voorkomen

 • Zorg voor voldoende verluchting
  Elke kamer waar men regelmatig komt moet geregeld goed worden verlucht. Zeker in ruimtes waar bijvoorbeeld een waterverwarmer geïnstalleerd staat, moeten er ook speciale ventilatieroosters voorzien zijn.
 • Voldoende onderhoud van verwarmingstoestellen
  Laat schoorstenen en verwarmingsinstallaties geregeld (minstens 1x per jaar) nakijken door een erkend installateur, om defecten tijdig op te sporen.
 • Zorg voor een professionele installatie
  Je verwarmingstoestellen laat je enkel installeren door een erkend installateur. Deze personen kan je meteen ook correcte aanwijzingen geven om CO-vergiftiging te voorkomen in jouw specifieke woonst.
 • Ga langs bij de huisarts in geval van twijfel
  Indien je last hebt van enkele symptomen die zouden kunnen wijzen op een CO-vergiftiging, ga dan meteen langs bij een huisarts. Via een eenvoudige bloedproef kan deze nagaan of er inderdaad een verhoogde CO-concentratie is.
 • Plaats een CO melder
  Voor extra veiligheid plaats je best een CO melder. Je doet dit idealiter in de buurt van de slaapkamer, en niet te dicht bij toestellen die CO kunnen uitstoten, om vals alarmen te voorkomen. Lees zeker de gebruikshandleiding van de CO melder goed door.