Wanneer zijn rookmelders verplicht?

Rookmelders redden levens. Dat is meteen de reden waarom rookmelders in Vlaanderen in een aantal gevallen verplicht werden ingevoerd. Een minieme investering die het verschil maakt tussen leven en dood.

Wie moet verplicht rookmelders installeren?

Nieuwbouwwoningen en woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd
Bij de uitvoering van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten er voldoende rookmelders geplaatst worden. Bij de vergunningsaanvraag moet worden aangeduid waar de rookmelders zullen geplaatst worden.

Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten eveneens uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

Rookmelders voor huurwoningen

Huurwoningen waarvoor na 31 december 2012 een nieuw huurcontract werd afgesloten moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor bestaande huurcontracten is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien, met uitzondering van studentenhuisvesting. Hier werd een uitbreiding gemaakt naar bestaande contracten. Elke zelfstandige woning of kamer, bestemd voor de huisvesting van studenten, moet sinds 1 oktober 2014 uitgerust zijn met een rookmelder.

Voldoende?
Om aan de rookmeldersverplichting te voldoen moet op elke bouwlaag minstens één rookmelder aanwezig zijn. Voor kamerwoningen is het verplicht om in elke kamer een rookmelder te voorzien, evenals in elke gemeenschappelijke kookruimte.

Wie is verantwoordelijk?
De aankoop en plaatsing van de rookmelders valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Afhankelijk van het model kan de huurder verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de batterijen als dat van toepassing is.

Onderhoud van rookmelders

De rookmeldersverplichting is een goede stap naar een brandveiligere omgeving. Hoewel rookmelders erg onderhoudsvriendelijk zijn, is het toch belangrijk een aantal aandachtspunten te respecteren. Zo is het aan te raden elke rookmelder 1 keer per maand te testen via de test knop. Belangrijk is ook uw rookmelders stofvrij te houden en ze zeker nooit te overschilderen. Vervang – afhankelijk van het model – tijdig de batterij en vervang na 10 jaar de rookmelder door een nieuw model.

Voor scholen en bedrijven gelden andere verplichtingen. Een goede start is om hier de verplichte risicoanalyse “brand” voor werkgevers te laten uitvoeren. Zo krijgt u meteen een duidelijk overzicht van de te ondernemen stappen om u in regel te stellen met de wettelijke verplichtingen. Denkt u er vooral aan dat een goed preventiebeleid uitstippelen ervaring en voorbereiding vergt. Neem daarom zeker eens een kijkje bij onze opleidingen.

Wenst u meer informatie over onze rookmelders of brandveiligheid in het algemeen? Neem dan zeker contact op met één van onze adviseurs inzake brandveiligheid.