Wat dekt een brandverzekering?

Contacteer ons

Een brandverzekering is een verzekering die schade aan uw woning dekt ten gevolge van een brand. Logisch, want dat zit in de naam. Tegenwoordig is een brandverzekering echter veel meer dan dat. In principe kan een brandverzekering alle mogelijke schade dekken die u zelf niet heeft aangericht aan uw woning. Wat u wel en niet verzekert, bepaalt u grotendeels helemaal zelf. Wij geven alvast een overzicht.

We kunnen drie soorten dekkingen onderscheiden:

 1. Verplichte basisdekking
 2. Aanvullende dekking
 3. Facultatieve dekking

1. De verplichte basisdekking

De wet bepaalt dat een brandverzekering bepaalde waarborgen verplicht moet dekken. Het gaat hierbij om de kosten ten gevolge van materiële schade die veroorzaakt wordt door de volgende zaken:

 • Brand
 • Explosie / implosie
 • Blikseminslag
 • Aanslagen en arbeidsconflicten
 • Aanbotsing door een dier of transportmiddel
 • Een omgevallen boom
 • Storm-, sneeuw of ijsdruk op het dak
 • Hagel en natuurrampen

Veel verzekeraars breiden de verplichte basisdekking uit met zaken als waterschade, glasschade of schade door elektriciteitsstoringen.

2. De aanvullende dekking

Wanneer een brand of andere ramp schade toebrengt aan uw woning, zijn er ook andere kosten dan die ten gevolge van materiële schade. Ook die kosten zijn in de meeste brandverzekeringen opgenomen. Denk daarbij aan:

 • Reddingskosten (bv. maatregelen om de schade te beperken)
 • Kosten voor huisvesting en de bewaring van uw goederen zolang de woning onbewoonbaar is
 • Kosten voor het slopen en transporteren van beschadigde goederen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid

3. De facultatieve dekking

Naast dit alles bieden verzekeraars vaak ook enkele facultatieve dekkingen aan. Daarmee kan u uw woning verzekeren tegen schade die niet is opgenomen in de verplichte basisdekking, maar die net zo goed tot hoge kosten kan leiden. Hier gaat het dan om zaken als inbraak en vandalisme of allerhande indirecte verliezen die u lijdt naar aanleiding van een schadegeval.

Houd steeds in gedachten dat een brandverzekering niet verplicht is, maar ten zeerste aangeraden. Meer informatie nodig over brand en brandveiligheid? Aarzel niet om ons te contacteren!