Brandblussers

Brandblusser keuren?

Het jaarlijks nazicht van de brandblussers gebeurt volgens de norm NBN S21-050.

Bij het jaarlijkse onderhoud wordt een markering binnen in het toestel aangebracht wat jou toelaat om zelf te controleren of het toestel werd opengemaakt en ook inwendig is nagekeken zoals bepaald in de eerder vermelde norm.

Je hebt het recht om te allen tijde nacontroles te eisen door een afgevaardigde van onze firma of via het extern keuringsorganisme Apragaz. Inventarisatie en aanbrengen van een barcode is bij ons inbegrepen in de prijs.

Het onderhoud van brandblussers

Tijdens het onderhouden van de brandblussers worden onderstaande stappen doorlopen: Inbegrepen in de onderhoudsprijs:
  • Demonteren van het apparaat
  • In- en uitwendig nazicht van de corpus
  • Volledig nazicht van onderdelen, CO2-drukpatronen en vulling
  • Jaarlijkse interne markering van de poeder- en schuimblusapparaten
  • Terug monteren en opstellen van het apparaat
  • Aanbrengen van controlelabel op de gecontroleerde apparaten, dateren en paraferen

Vragen over brandveiligheid of tijd voor een onderhoud?

Contacteer ons dan vandaag nog.