logo somatifie

Brand voorkomen in je dampkap

Contacteer ons

Keukenbranden behoren tot de voornaamste oorzaken van woningbrand. Je keuken is met andere woorden een plek waar je extra alert moet zijn en de nodige regels in acht moet nemen inzake brandpreventie en brandveiligheid. Eén van die aandachtspunten is je dampkap. Hoe kan je brand in je dampkap voorkomen?

Regelmatig onderhoud

Je dampkap op een regelmatige basis schoonmaken is belangrijk voor de hygiëne in je keuken, maar ook voor de brandveiligheid. De vetfilter moet minstens om de drie maanden gereinigd of vernieuwd worden. Dat doe je om vetophopingen in de filter te voorkomen. Die kunnen namelijk erg makkelijk ontvlammen en ervoor zorgen dat je hele dampkap – en bij uitbreiding je keuken – in brand staat.
Door te kiezen voor een dampkap met een metalen filter vereenvoudig je de reiniging aanzienlijk. Je kan die immers eenvoudig reinigen in de vaatwasser.

Flambeer niet onder de dampkap

Hou je van een lekkere, geflambeerde pannenkoek? Wij ook. Voorkom echter dat je favoriete dessert de oorzaak van en woningbrand wordt door nooit onder een dampkap te flamberen. Een vlam onder je dampkap kan de vetten in de dampkapfilter laten ontvlammen met desastreuze gevolgen.

Vlammen in de keuken? Dampkap uit!

Heeft iets op je fornuis of in je keuken vuur gevat? Schakel dan meteen je dampkap uit. Zo vermijd je dat het vuur zich razendsnel verspreid via de luchtverplaatsing die wordt versneld door je dampkap.

Reageer kordaat

De regel is dus om aan de hand van bovenstaande tips brand in je dampkap te voorkomen. Gaat het toch fout en vat je dampkap vuur? Reageer dan kordaat. Zorg dat je voorbereid bent op een keukenbrand door steeds een branddeken bij de hand te hebben. Lees ook vooraf door hoe je een branddeken correct en efficiënt kan gebruiken in geval van brand. Rust je keuken ook uit met een brandblusser, zo kan je een kleine brand zelf snel onder controle krijgen. Verwittig in geval van brand steeds de brandweer. Krijg je de brand niet snel zelf onder controle, dan zorgt hun komst ervoor dat de schade zo beperkt mogelijk blijft.

Wil je graag je woning brandveiliger maken? Dan is de hulp van experts in brandbeveiliging welkom en potentieel levensreddend. Neem daarom contact op met Somati FIE. Wij geven je waardevol advies over brandbeveiliging, brandpreventie en brandbestrijding.