logo somatifie

De verschillende soorten brandklassen

Contacteer ons

De ene brand is de andere niet. Afhankelijk van welk materiaal er in brand staat, moet u een ander type brandblusser inzetten voor het bestrijden van het vuur. Niet elke blus-stof is geschikt voor elke brand. Daarom is het goed de verschillende brandblussers en hun eigenschappen even op een rijtje te zetten. Accuraat reageren bij brand maakt namelijk vaak het verschil tussen leven en dood.

Het ABC van de brandklassen

Om een brand efficiënt te bestrijden, heeft u de juiste brandblusser nodig. Dat bepaalt u aan de hand van de brandklasse waarin brandbare materialen zijn ingedeeld.
Elke brandklasse heeft een eigen pictogram, wat u ook terugvindt op elke brandblusser. 
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende categorieën.

Brandklasse A

Onder brandklasse A bevinden zich de vaste stoffen:
Enkele voorbeelden: meubelen, hout, papier, kunststoffen, …
Aanbevolen blusmateriaal: water, CO2, ABC-poeder, schuim

Brandklasse B

Onder brandklasse B vinden we de vloeistoffen:
Enkele voorbeelden: aceton, benzine, diesel, vetstoffen, was, bitumen, …
Aanbevolen blusmateriaal: schuim, CO2, ABC-poeder

Brandklasse C

Onder brandklasse C vinden we de gassen:
Enkele voorbeelden: aardgas, LPG, propaan, butaan, …
Aanbevolen blusmateriaal: CO2, ABC-poeder

Brandklasse D

Onder brandklasse D vinden we de metalen:
Enkele voorbeelden: magnesium, aluminium, …
Aanbevolen blusmateriaal: D-poeder

Brandklasse E

Onder brandklasse E vinden we de elektrische installaties.
Aanbevolen blusmateriaal: ABC-poeder, CO2

Brandklasse F

Onder brandklasse F vinden we de vetten en (frituur)olie.
Aanbevolen blusmateriaal: vetblusser

Kies de juiste brandblusser

Een brandblusser kiezen gebeurt in functie van de aanwezige materialen in de omgeving waar de brandblusser zich bevindt. Hieronder vindt u een schematisch overzicht dat u in staat moet stellen op een eenvoudige manier te kiezen voor de juiste brandbestrijdingsmethode.

Schematische voorstelling van de brandklassen en de bijhorende blusmaterialen.
De verschillende soorten brandklassen en hun aanbevolen blusmateriaal

Voorzie naast de juiste brandblussers ook brandwerende dekens, rookmelderscorrecte signalisatie en voldoende noodverlichting.

Reageer snel en efficiënt dankzij brandpreventie

Brandpreventie is essentieel. Het zorgt ervoor dat u voorbereid bent op het ergste. Zo zijn de juiste materialen voorhanden en hebt u een evacuatieplan waarop u kan terugvallen. 
Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over brandpreventie en de juiste brandbestrijdingsmethodes. Onze specialisten helpen u graag verder.