logo somatifie

Veiligheidspictogrammen

Contact

Brochure

Producten

Veiligheidspictogrammen

Openbare plaatsen en bedrijfsgebouwen moeten voorzien worden van de nodige veiligheidspictogrammen, de aanwezige blusapparaten en de nooduitgangen kunnen zo heel snel gelokaliseerd worden. Pictogrammen zijn beschikbaar in verschillende maten, types en uitvoeringen.

Het doel van een veiligheidspictogram

Veiligheidssignalisatie op de werkvloer is onmisbaar bij bescherming tegen ongevallen. Het doel van de veiligheidspictogrammen is om de aanwezigen zo efficiënt mogelijk in veiligheid te brengen of de locatie van brandbestrijdingsmiddelen duidelijk te maken.

  • Dankzij de evacuatie pictogrammen kan je ervoor zorgen dat een evacuatie sneller verloopt.
  • De pictogrammen brandveiligheid tonen dan weer de kortste weg naar de beschikbare blusmiddelen.

Advies nodig?

Contacteer ons dan!
Onze experten in brandbestrijding staan ter jouw beschikking.

Ken jij de evacuatie pictogrammen?

  • De aanwezige nooduitgangen en verzamelplaatsen bij brand kunnen via evacuatie pictogrammen heel snel gelokaliseerd worden.
  • De evacuatie pictogrammen zijn beschikbaar in verschillende maten en types zoals dwarse uitvoeringen (loodrecht op de muur), fluorescerende, vinyl zelfklevend of polystyreen.
  • Er zijn ook diverse modellen te verkrijgen voor signalisatie van bijzondere ruimtes, risico’s en verdiepingen.
Evacuatie pictogrammen: pictogram nooduitgang en pijl
Pictogram nooduitgang en pijl
Evacuatie pictogram: verzamelplaats
Pictogram verzamelplaats
Evacuatie pictogram: kruis
Pictogram EHBO hulp
Evacuatie pictogram: pijl
Pictogram pijl

Dit zijn de pictogrammen brandveiligheid

  • De aanwezige blusapparaten en brandbeveiligingsmaterialen kunnen via deze pictogrammen heel snel gelokaliseerd worden.
  • De pictogrammen zijn beschikbaar in verschillende maten en types zoals dwarse uitvoeringen (loodrecht op de muur), fluorescerende, vinyl zelfklevend of polystyreen.
  • Ook hier zijn diverse modellen te verkrijgen voor de signalisatie van bijzondere ruimtes, risico’s en verdiepingen.
pictogram brandveiligheid: brandslang
Pictogram brandslang
pictogram brandveiligheid: lokalisatie brandbestrijdingsmiddelen
Pictogram brandbestrijdingsmiddelen
pictogram brandveiligheid - pictogram brandblusser: lokalisatie brandblusser
Pictogram brandblusser
pictogram brandveiligheid: telefoon brandalarm
Pictogram telefoon brandalarm
pictogram brandveiligheid: lokalisatie brandladder
Pictogram brandladder
pictogram brandveiligheid: lokalisatie brandmelder
Pictogram brandmelder