Een evacuatieplan maken, hoe begin je eraan?

Ieder bedrijf is verplicht een evacuatieplan te maken. Maar hoe begin je aan zoiets? Hoe zorg je ervoor dat je plan voldoet aan alle eisen en garant staat voor de veilige evacuatie van werknemers en bezoekers? SomatiFIE helpt je uit de nood.

Een evacuatieplan maken: hoe begin je eraan?
Een evacuatieplan is verplicht voor elk bedrijf

Waarom heb ik een evacuatieplan nodig?

Er zijn verschillende redenen om een evacuatieplan op te maken. De eerste reden is heel duidelijk: je bent ertoe verplicht. De Belgische wetgeving verplicht namelijk aan de werkgever om in iedere ruimte waar mensen aan het werk zijn evacuatieplannen te voorzien. Ook al is die ruimte gehuurd, als werkgever blijf jij verantwoordelijk voor de brandveiligheid.

Maar nog belangrijker is natuurlijk de veiligheid van de werknemers. Een evacuatieplan opmaken leert je in de eerste plaats of mensen vlug genoeg kunnen worden geëvacueerd in geval van brand of rookhinder. Zijn er voldoende uitgangen? Zijn de vluchtroutes logisch ingedeeld en staat er niets in de weg? Waar bevinden zich de eerste interventiemiddelen?

Tenslotte is het evacuatieplan ook de wegwijzer die mensen naar de dichtstbijzijnde uitgang moet leiden in geval van nood.

Wat moet er op het evacuatieplan staan?

Een evacuatieplan is de plattegrond van een gebouw en van de verdieping waarop jij je bevindt. Op die plattegrond is de werkgever verplicht om aan aantal elementen aan te duiden met pictogrammen. Ten eerste staan de benamingen van de lokalen, de uitgangen en nooduitgangen, de eerste interventiemiddelen en de waarschuwingsdrukknoppen en compartimentering op het plan aangeduid.

Vervolgens toont het plan de vluchtwegen, de richting van de (nood)uitgangen en de verzamelplaats bij evacuatie. Eventueel ook de afsluiters en het EHBO-lokaal. (Al die punten worden ook in de ruimte met herkenbare en wettelijke pictogrammen aangeduid.

Mag ik zelf een evacuatieplan maken?

Er bestaat software die je toelaat zelf een evacuatieplan op te stellen. Maar dat is geen garantie op een goed en veilig plan! De technische eisen en verplichtingen zijn bijzonder strikt. Het gaat tenslotte om de veiligheid van jouw werknemers en gasten.

SomatiFIE nv heeft een jarenlange expertise in het opstellen van evacuatieplannen op maat van de klant. Jij bezorgt ons de meest recente en correcte basisplannen en wij maken na een grondige analyse en controle ter plaatse jouw evacuatieplan. Eenvoudig, overzichtelijk, ingekaderd en uiteraard conform alle wettelijke verplichtingen. Na het project krijg je de eindversie in een werkbare en digitale versie aangeleverd.

De prijs van een evacuatieplan?

Wil je een update voor je huidige evacuatieplan of heb je een plan nodig voor een nieuwe locatie? Neem contact op met SomatiFIE voor een vrijblijvende offerte op maat.