logo somatifie

Hoe stelt u een evacuatieplan op?

Contacteer ons

Bij brand is er geen tijd voor twijfel. Er moet onmiddellijk, kordaat en efficiënt gehandeld worden. Dat kan alleen als iedereen weet wat er precies van hem of haar wordt verwacht. Daarom heeft u nood aan een evacuatieplan.

Vermijd paniek!

Een evacuatieplan legt vast wat er tijdens een brand – of een ander noodgeval – moet gebeuren om iedereen veilig uit het getroffen gebouw te krijgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat u snel de eerste interventiemiddelen kan lokaliseren en inzetten.

Bij gebrek aan een evacuatieplan loopt u het risico dat mensen verward gaan reageren. De rookontwikkeling maakt het moeilijk om de uitgangen te vinden. In zo’n situatie slaat verwardheid al snel om in paniek. Het is belangrijk om het overzicht te bewaren en zeker te zijn dat na de evacuatie ook iedereen het gebouw effectief veilig heeft kunnen verlaten. Dat kan alleen als u voldoende voorbereid bent en er een scenario vastligt in een ontruimingsplan.

Waar moet u aan denken?

Een goed evacuatieplan brengt uw gebouwen volledig in kaart. U vertrekt dus van een plan met de ligging, de niveaus en de inplanting van het gebouw. Dat moet worden aangevuld met de veiligheidssignalisatie. U moet voor uw evacuatieplan ook rekening houden met voorzieningen zoals water, elektriciteit en gas en brandbare stoffen.
Met deze gegevens als basis, maakt u een beschrijvend overzicht van alle mogelijke gevaren die zich door de infrastuur of de aanwezige stoffen kunnen voordoen. Pas vanaf dit punt, kan u starten met de maatregelen die genomen zijn – en zullen worden – in het kader van de brandpreventie.

Actieve en passieve maatregelen

Preventie is de sleutel. Daarom voorziet u een evacuatieplan en treft u de nodige preventieve maatregelen. Maak in uw evacuatieplan een duidelijk onderscheid tussen actieve en passieve maatregelen. Passieve maatregelen zijn geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan rookmelders of noodverlichting. De actieve maatregelen vereisen een menselijke tussenkomst. Hieronder valt het inzetten van een brandblusser of het uitdelen van brandwerende dekens

Het evacuatieplan: de basis voor uw evacuatieprocedure

Aan de hand van het plan kan u overgaan tot het opstellen van een evacuatieprocedure. U stelt verantwoordelijken aan voor bepaalde taken en/of sectoren. U plant ook opleidingen en oefeningen. Nadien kan u alles analyseren, eventueel bijsturen en een volgende oefening inplannen.

Laat niets aan het toeval over

Een brand is erg verwoestend. Snel en accuraat reageren is dus de boodschap. Dat kan dankzij een goed evacuatieplan en een actief preventiebeleid. Gezien de techniciteit van deze materie, is het inschakelen van specialisten geen overbodige luxe. Dankzij hun expertise, lokaliseren zij dekortste en veiligste evacuatieweg. Bovendien krijgt u waardevol advies over brandpreventie en bent u zeker dat er in uw evacuatieplan niets over het hoofd wordt gezien. Dat is belangrijk, want het kan het verschil maken tussen leven of dood.

Heeft u vragen over het opstellen van een evacuatieplan of over brandpreventie? Neem dan zeker contact met ons op. Onze experts in brandbeveiliging adviseren u graag.