logo somatifie

Waar kan u het beste rookmelders plaatsen?

Contacteer ons

Het is evident dat rookmelders levens redden. Daarom is het – zeker gezien de geringe investering – essentieel dat u uw woning of pand van voldoende rookmelders voorziet. Dat is in bepaalde gevallen overigens bij wet verplicht.

Maar de plaatsing van rookmelders is slechts een eerste stap.

Waar u ze plaatst, is minstens zo belangrijk voor een efficiënte werking.

Hoe meer rookmelders, hoe beter?

Niet helemaal. Het is af te raden om rookmelders te voorzien op plaatsen waar het risico op een vals alarm groot is, zoals een garage, keuken of badkamer. In dat geval plaatst u beter een rookmelder in de buurt van die ruimte of kiest u voor speciale, thermische rookmelders.

Met uitzondering van de plaatsen waar het afgeraden wordt, voorziet u voor een optimale brandbeveiliging het best een rookmelder in elke kamer.

Waar rookmelders plaatsen? De basisprincipes uitgelegd

  • Voorzie steeds rookmelders tussen de slaapkamers en tussen uw huiskamer en keuken.
  • Bestaat uw woning uit meerdere verdiepingen, dan monteert u het beste rookmelders op elke verdieping.
  • Het is essentieel dat een rookmelder nooit verder dan 3 meter van de deur van uw slaapkamer of woonkamer verwijderd is. U wilt namelijk niet het risico lopen dat u de rookmelder in geval van brand niet kan horen. Voorzie daarom indien nodig meerdere rookmelders.

Hoe rookmelders plaatsen? Ons advies

  • In de regel wordt een rookmelder op het plafond gemonteerd. Zorg ervoor dat u minstens 30 cm van de hoek vandaan blijft voor een snelle detectie.
  • Bij een schuin toelopend plafond is het aangewezen de rookmelder te plaatsen op minstens 90 cm vanaf het hoogst gemeten punt.
  • In situaties waarop een montage op het plafond niet mogelijk is, kan geopteerd worden voor een muurmontage. Respecteer in dat geval een minimumafstand van 15 cm vanaf het plafond verwijderd.
  • Denk bij het installeren ook aan het onderhoud of het eventueel vervangen van batterijen. Rookmelders die op een moeilijk toegankelijke plek worden gemonteerd, zorgen achteraf vaak voor ergernis.
  • Vergeet zeker niet om de rookmelders na hun installatie ook effectief in te schakelen.

Meer informatie over rookmelders?

Hebt u vragen over de installatie van rookmelders of over de brandveiligheid van uw eigendom? Onze experten in brandbeveiliging adviseren u graag. Neem gerust contact met ons op, want uw brandveiligheid, is onze missie!