logo somatifie

Waarmee moet je een brand blussen?

Contacteer ons

Voor het blussen van een brand kunnen verschillende blusmiddelen worden gebruikt. Waarmee je best blust, hangt onder meer af van de aard van de brand en de ervaring van de persoon die blust. Wij zetten de verschillende blusmiddelen op een rij.

Een brand blussen met poeder

Een poederblusser is erg functioneel en effectief. Bovendien kan je dit type blusser gebruiken voor heel wat verschillende branden, meer bepaald voor de klassen A (vaste stoffen), B (vloeistoffen) en C (branden).

Helaas veroorzaakt een poederblusser veel nevenschade. Bovendien trekt het zout in het poeder vocht aan, wat problemen kan opleveren bij elektronische apparaten.

Blussen met schuim

Een schuimblusser kan zowel vaste stoffen (klasse A) als vloeistoffen (klasse B) blussen. De schuimblussers worden het meest aangeboden en het vaakst verkocht omdat ze een beperkte nevenschade hebben bij gebruik. Ze leggen namelijk een laag over de oppervlakte van de vuurhaard waardoor de zuurstof wordt afgesloten en herontsteking wordt voorkomen.

Bovendien zijn onze fluorvrije schuimblussers ook geschikt voor het blussen van vetbranden (klasse F) en lithiumbranden! 

 

Een brand blussen met CO2 (koolstofdioxide)

De nadelen van een poederblusser worden opgevangen door een CO2-blusser. Die heeft immers geen nevenschade tot gevolg en kan ook dienen voor branden van klasse E (elektrische branden), naast de klassen A, B en C. Ook branden in labo’s kunnen met een CO2-blusser worden bestreden.

Het gebruik van dergelijke blusser is wel wat ingewikkelder en gebeurt dan ook best door iemand die een training volgde.

 

Blussen met water

Het meest klassieke blusmiddel is waarschijnlijk water. Voor beginnende branden van klasse A is het een prima middel dat met behulp van een brandhaspel kan worden gebruikt. De bediening is vrij gemakkelijk en water is natuurlijk onuitputtelijk. Blussen met emmers of tuinslangen kan ook, maar dan moet je ze bij de hand hebben en dat is natuurlijk niet vaak het geval.

In elk geval mag je een vetbrand (kaarsen, frituurketel, bakvet) nooit met water blussen omdat een steekvlam mogelijk is. Ook voor een schoorsteenbrand is water niet geschikt wegens het explosiegevaar door de grote hoeveelheid stoom die in het smalle rookafvoerkanaal terechtkomt.

Blussen met zand

Voor het blussen van brand in haarden, kachels of barbecues kan zand gebruikt worden. Belangrijk is wel dat je ermee rekening houdt dat het zand de vlammen wel kan doven, maar de hitte niet wegneemt. En ook voor zand geldt dat het uiteraard alleen in aanmerking komt om te blussen als je het ook binnen handbereik hebt.

Een brand blussen met een branddeken

Het vermijden van zuurstoftoevoer kan ook een brand doen doven. Met een branddeken kan je snel de zuurstof ontnemen aan een brandhaard. Een branddeken is nuttig bij onder meer vloeistofbranden, vetbranden en personen die in brand staan.

Interesse in onze brandbestrijdingsmiddelen? Contacteer ons gerust.