logo somatifie

Missie & Visie

SomatiFIE

Missie

SomatiFIE staat als organisatie bekend als expert/adviseur binnen de brandveiligheid. We bieden onze klanten en partners een expertise aan die er voor zorgt dat elke vraag rond brandveiligheid beantwoord zal worden. We leggen voor onszelf de lat zeer hoog en dit resulteert in het jaarlijks behouden van de ISO en VCA-certificaten. Voldoen aan alle wettelijke normen is voor ons als bedrijf één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste regel.

Daarnaast zitten klantgedrevenheid én klanttevredenheid, persoonlijke relationele klantbenadering en optimale dienst- en adviesverlening in ons bloed. Ook vinden we het ecologische belang als organisatie enorm belangrijk. We blijven daarom actief en continu inzetten op innovatie binnen onze verschillende dienstverleningen, dit om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

SomatiFIE is er van overtuigd dat elke organisatie een correct brandveiligheidsbeleid dient te hanteren. Door onze jarenlange expertise binnen de sector weten we dan ook als geen ander dat dit niet altijd vanzelfsprekend is en dat bedrijven met heel wat vragen rond brandveiligheid zitten. Voor ons is het dus van belang om er voor te zorgen dat het beleid rond brandveiligheid binnen elke organisatie accuraat en grondig vorm krijgt, steeds volgens de regels van de wet.

Visie

Als organisatie willen we er voor zorgen dat elke klant en partner meer dan tevreden is over onze manier van werken. Dat elke klant en partner kan rekenen op onze expertise van het verleden en onze innovaties in de toekomst. Samenwerken met SomatiFie is meer dan alleen een partnership. Bij SomatiFie gaan we een lange termijn engagement aan waarbij we een vaste en betrouwbare schakel willen vormen voor elke organisatie op vlak van brandveiligheid. Voor elke collega van SomatiFIE willen we een werkgever zijn dat staat voor kansen krijgen, zelfontplooiing en waardering van iedereen die zich elke dag actief inzet om van SomatiFIE het bedrijf te maken dat we tot op vandaag zijn.

SomatiFie kiest bewust voor een klantgedreven benadering waarbij transparante communicatie key is en waarbij we de lange termijn relatie met onze klanten en partners altijd pro-actief nastreven. Niet enkel betekenen wij als partner een grote meerwaarde voor elke organisatie op vlak van onderhoud, producten en adviesverlening, maar ook bieden wij kwaliteitsvolle opleidingen met focus op brandveiligheid aan. We willen de werknemers namelijk grondig voorbereiden om adequaat te reageren in geval van calamiteiten. Daarnaast zijn we door de KMO-portefeuille/Alimento officieel erkend als opleidings- en adviesverstrekker.