logo somatifie

Het Intern Noodplan: je houvast als alles op losse schroeven staat

Contacteer ons

Voor brand en ongevallen is er wat SomatiFIE betreft maar één gouden regel: voorkomen is beter dan genezen! Toch kan het, ondanks al je inspanningen, af en toe mislopen en ook dan is een goede voorbereiding key. Hoe je dat doet? Met een intern noodplan!

Een wat? Wel, een goed uitgewerkt plan van aanpak over hoe je ervoor kan zorgen dat de schade, zowel materieel als fysiek, zoveel mogelijk beperkt blijft. Het hoofd koel houden (letterlijk en figuurlijk) tijdens een brand, explosie of andere ramp is immers niet gemakkelijk. Als iedereen op voorhand goed weet wat er van hem verwacht wordt, is het plots een stuk realistischer om alles goed te laten verlopen.

Toegegeven, dit klinkt allemaal nog best vaag. Wat er exact in jouw noodplan moet staan, is maatwerk en hangt af van de specifieke risico’s in jouw bedrijf die je blootlegt bij het uitwerken van een risicoanalyse. Toch maken we het graag concreet met enkele dingen die je zeker in overweging moet nemen.

  • Een eerste element is het uitwerken van een alarm- en communicatiesysteem. Waar kan een brand of noodsituatie intern gemeld worden? En wie zorgt voor het inlichten van de overige werknemers en de hulpdiensten.
  • Daarnaast is het aangewezen om een interne brandbestrijdingsdienst aan te stellen voor de eerste interventies. Jouw plan bevat de procedures die ze moeten volgen, de blus- of bestrijdingsmaterialen die ze gebruiken en de trainingen die ze krijgen om dit naar behoren uit te voeren.
  • Ook het evacuatieplan is een erg belangrijke schakel van je noodplan. Niet alleen werk je de evacuatieroutes en verzamelpunten uit, ook zorg je ervoor dat ze duidelijk aangegeven worden, door iedereen gekend zijn en minstens een keer per jaar ingeoefend en getest worden.
  • Tot slot kan je noodplan ook andere veiligheidsvoorzieningen bevatten, bijvoorbeeld waar het EHBO-materiaal te vinden is en wie de eerste zorg toedient, waar de gas en elektriciteit afgesloten kunnen worden en wie dit doet, hoe de machines stilgelegd kunnen worden etc.

Is je noodplan klaar? Mooi zo, maar je bent er nog niet. Als de gekozen procedures onvoldoende gekend en niet goed ingeoefend zijn, heeft het geen zin. Daarom is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen in je organisatie goed weet wat de vluchtroutes en procedures zijn en wat er van hem verwacht wordt. De nodige oefeningen en briefings zijn hiervoor van cruciaal belang. Vergeet hierbij zeker ook je nieuwe werknemers, tijdelijke krachten of stagiaires niet. Elke schakel telt, toch?