Evacuatieplannen

Evacuatieplannen

Een correct evacuatieplan zorgt ervoor dat er vlot en efficiënt kan gehandeld worden in geval van brand, rookontwikkeling of een andere calamiteit.

Wat staat vermeld op het evacuatieplan?

 • De indeling en bestemming van de lokalen
 • De verschillende compartimenteringsgrenzen
 • De lokalen met een verhoogd gevaar voor brand
 • De uitgangen, de nooduitgangen en de verschillende
  evacuatiewegen
 • De eerste interventiemiddelen
 • De verzamelplaats na evacuatie
 • Het plan moet steeds duidelijk vermelden waar men zich
  bevindt in het gebouw

De evacuatieplannen worden opgemaakt in het gewenste formaat (tot A0), geleverd en geplaatst in een alu-click-frame en steeds digitaal doorgestuurd (pdf/dwg/dxf naar keuze).

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!