Intern noodplan

Intern noodplan & procedures

Als werkgever dien je de uitvoering van jouw preventiebeleid vooraf te organiseren. Dit door het opstellen van schriftelijke procedures omtrent de uitvoering van:

  • De taken van de brandbestrijdingsdienst
  • De evacuatie van personen
  • De evacuatie-oefeningen
  • Het gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand
  • De informatie en opleiding van werknemers

Het doel van het intern noodplan

Het doel van het intern noodplan is om als onderneming voorbereid te zijn om adequaat te reageren op crisissituaties, zodoende om de schadelijke gevolgen ervan te beperken. In hoofdzaak voor personen, maar ook voor materiaal en gebouwen.

Het noodplan voorziet ook in de Instructies betreffende de communicatie met de openbare hulpdiensten.

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!