logo somatifie

Brandveiligheid en horeca: een logische combinatie

Contacteer ons

Brandveiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor een handelszaak en dat geldt zeker voor de horeca. Wie een horecazaak wil oprichten of nu al uitbaat, besteedt best de nodige aandacht aan brandveiligheid.

Regels en voorschriften

Voor horecazaken gelden gemeentelijke reglementeringen waarvan brandveiligheid deel uitmaakt. In de politiecodex van jouw gemeente wordt duidelijk bepaald aan welke regels jouw horecazaak moet voldoen. Best neem je contact op met de lokale brandweer, daar kom je te weten wat je precies moet doen om reglementair in orde te zijn op vlak van brandveiligheid. Dat jouw zaak in orde is op vlak van brandveiligheid moet je trouwens kunnen aantonen om een horecavergunning te krijgen.

Kies de juiste brandblusser

Een brandblusser kiezen gebeurt in functie van de aanwezige materialen in de omgeving waar de brandblusser zich bevindt. Hieronder vindt u een schematisch overzicht dat u in staat moet stellen op een eenvoudige manier te kiezen voor de juiste brandbestrijdingsmethode.

Checklist brandveiligheid

Veel steden en gemeenten werken met een checklist voor brandveiligheid van horecazaken. Aan de hand van die lijst – zoals deze versie die de stad Antwerpen gebruikt – kan de horeca-uitbater nagaan of zijn zaak in orde is met de reglementering. Ook Hulpverleningszone Fluvia stelde zo’n checklist op als verplicht onderdeel van de aanvraag voor een horecavergunning. Naast voorschriften over onder meer scheidingswanden, toegankelijkheid voor de brandweer, nooduitgangen en (de keuring van) de toestellen, bevat deze checklist ook enkele interessante punten m.b.t. brandpreventie en brandbestrijding:

  • Pictogrammen ‘uitgang’ en ‘nooduitgang’ hangen zichtbaar uit.
  • Er is een alarmsysteem voor bezoekers bij meerdere lokalen of bouwlagen
  • Er is één poederblusser van minimum 6 kg of één equivalent aanwezig per 150 m².
  • Blusdekens en snelblussers zijn beschikbaar in veilige nabijheid van keukentoestellen en open vuren.
  • De veiligheidsverlichting werkt goed en de uitbater doet minstens om de 6 maand controle. De data hiervan staan geregistreerd in een logboek.
  • Er is een nazichtsattest van een bevoegd persoon voor de blustoestellen. Dit attest is minder dan 1 jaar oud.

Wil je werk maken van brandveiligheid in jouw horecazaak? Contacteer ons gerust voor meer info over onze diensten en producten.