logo somatifie

Keuring brandhaspel

Contacteer ons

Keuring brandhaspel

Brandpreventie is voor ieder bedrijf een prioriteit. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is om brandbeveiliging te voorzien, de veiligheid van je medewerkers staat voorop! Maar natuurlijk is de brandveiligheid van je gebouw pas gegarandeerd wanneer alle apparaten correct werken. Bij Somati FIE kan je terecht voor je keuring brandhaspel. Zo ben je zeker dat de brandpreventie bij jou helemaal in orde is.

Keuring brandhaspel: een must!

DE Europese norm NBN EN671-3 beschrijft hoe de keuring van een brandhaspel moet worden uitgevoerd. Alle technici bij Somati FIE zijn uiteraard goed opgeleid om met deze voorschriften aan de slag te gaan.

Tijdens het onderhoud wordt de brandslang geheel afgerold en op gebreken gecontroleerd. Conform deze Europese norm wordt jaarlijks debiet en druk van de brandhaspels gemeten. Hiermee meten we de waterdruk (statische druk) en de wateropbrengst (capaciteit ) per minuut van elke brandhaspel. En elke 5 jaar moet de brandhaspel worden onderworpen aan een drukproef met de maximale toelaatbare werkdruk.  Op deze manier worden alle mogelijke lekken of scheurtjes opgespoord.

Als  we toch een defect vaststellen dan kan dat door de specialisten van onze firma meteen worden hersteld volgens de regels van het vakmanschap. Op die manier biedt Somati FIE een totaaloplossing voor jouw brandbeveiliging. Na iedere (jaarlijkse) keuring van de brandhaspels krijg je per toestel en uitvoeringsadres een uitgebreid verslag. Dat verslag wordt toegevoegd aan je brandpreventiedossier dat je bij ons online op ieder moment kan raadplegen. Volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen ben je trouwens verplicht over zo’n dossier te beschikken en wij maken het graag voor je op.

Voor onderhoud kan je op ons rekenen

Niet alleen de keuring van de brandhaspels is verplicht, ook de rest van je brandbeveiliging heeft minstens jaarlijks een keuring nodig. Dit lees je in de uitgebreide toelichting over controle en onderhoud van beschermingsmiddelen tegen brand. Deze wetgeving verplicht jaarlijks onderhoud door een bevoegde persoon, overeenkomstig de specifieke normen. Deze periode kan worden verkort als de omgeving of bijzondere risico’s dit vereisen.

Ook SomatiFIE investeert veel in digitalisering en lanceerde eind 2019 een eigen dynamisch klantenplatform. Daarmee bieden wij klanten op een vlotte, eenvoudige manier alle informatie online aan wanneer ze de status van hun brandveiligheid willen consulteren. Je kan jouw klantenportaal raadplegen op MY Somati FIE.  Naast de onderhoudsplanning kan je hier de  resultaten van het onderhoud,  zoals druk- en debiettest van de brandhaspels consulteren.

Tijdens het onderhoud van je brandveiligheid kijken we of alle veiligheidssignalisatie nog correct is aangebracht. Boven uw brandblussers en brandslanghaspels moet conform de wettelijke regelgeving een pictogram, op minimaal twee meter hoogte vanaf de vloer, geplaatst worden. Bij een brand is dan direct duidelijk waar welk blusmiddel hangt.

Het is ook verstandig om je evacuatieplannen eens onder de loep te nemen. Hierop moeten zowel de compartimenteringsgrenzen als de vluchtwegen worden vermeld. Ook de verzamelplaats en het evacuatietracé mogen niet ontbreken voor een vlotte evacuatie. Zijn de vluchtwegen nog vrij? Is de signalisatie duidelijk zichtbaar? Want iedere ingreep in de inrichting van je gebouw kan een invloed hebben op de brandveiligheid.

Wil je meer weten over onze keuring brandhaspel of over ons volledige aanbod in brandveiligheid?

Neem dan zeker contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of vraag je keuring aan.