logo somatifie

Globaal brandpreventiedossier

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Het globaal brandpreventiedossier

Het globaal brandpreventiedossier is een verzameling van alle elementen die nodig zijn om tot een degelijk brandpreventiebeleid te komen.

  • Realiseren van een risicoanalyse brand
  • Opmaak van evacuatieplannen
  • Samenstellen van een interventiedossier voor de brandweer
  • Opmaak van een intern noodplan
  • De organisatie en opleiding van de brandbestrijdingsdienst
  • Rapporten en evaluatie van de evacuatie-oefeningen
  • Lijst van de beschermingsmiddelen tegen brand
  • Logboek van de vereiste periodieke controles
Kaft globaal-brandpreventiedossier-min

Geen GLOBAAL brandpreventiedossier? Wij hebben een plan!

Het voorkomen van brandrisico’s in jouw organisatie is zeer complex en vereist vaak het toepassen van diverse soorten preventiemaatregelen. Een efficiënt brandpreventiebeleid moet er voor zorgen dat al deze maatregelen een samenhangend geheel vormen.

Het is met dit doel voor ogen dat je als werkgever gevraagd wordt een GLOBAAL BRANDPREVENTIEDOSSIER samen te stellen en regelmatig bij te werken. Dit dossier (met de procedures, het evacuatieplan, het interventiedossier, het resultaat van de risico-analyse brand, enz …) moet het voor de verschillende betrokken partijen mogelijk maken om zich een totaalbeeld te vormen van het toegepaste brandpreventiebeleid binnen jouw onderneming.

Geen GLOBAAL brandpreventiedossier?

Neem vandaag nog contact op met onze afdeling IFRA.
Wij hebben een plan!