logo somatifie

Risicoanalyse Elektrische Installatie

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Risicoanalyse van de elektrische installatie

Het opstellen van de risicoanalyse (KB 04/12/2012)
Alle werkgevers zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren van elke elektrische installatie dat zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen van de onderneming of inrichting van de werkgever.

Hieronder vallen ook de werkplaatsen die door de werkgever gehuurd worden.

De reglementering van de risicoanalyse van de elektrische installatie

De risicoanalyse van de elektrische installatie moet slechts één keer uitgevoerd worden om te voldoen aan de wetgeving volgens het AREI: het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie.

Het rapport bestaat uit:

  • de risicobeoordeling van de elektrische installatie
  • de te nemen preventiemaatregelen met betrekking tot de elektrische installatie
  • het technische dossier met een beschrijving van de elektrische installatie
  • het keuringsattest van de risicoanalyse van de elektrische installatie volgens het AREI

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!