logo somatifie

Uitwendige Invloeden

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Uitwendige invloeden

Uitwendige invloedsfactoren kunnen de veilige werking van elektrische installaties aantasten en zo de kans op ongevallen verhogen. Wanneer verschillende uitwendige invloeden gelijktijdig voorkomen kunnen ze elkaar onderling beïnvloeden met gevolgen voor de elektrische installatie en hierdoor de beschermingsgraad wijzigen (cfr. AREI artikel 19: de installatievoorwaarden van elektrisch materieel in functie van zijn omgeving).

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!