logo somatifie

Risicoanalyse Brand

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Risicoanalyse brand

Met het KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen is elke werkgever verplicht om een risico-analyse brand op te maken. Sedert 2017 overeenkomstig de vereisten van artikelen III3-3 tot III3-6 van de codex boek III Arbeidsplaatsen – Titel 3.

Doelstelling

Op basis van deze risicoanalyse kunnen volgende preventiemaatregelen genomen worden:

  1. Brand voorkomen
  2. De veiligheid én de snelle evacuatie verzekeren van alle aanwezige personen
  3. Elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden
  4. Gevolgen van een brand beperken
  5. De tussenkomst van de hulpdiensten vergemakkelijken

De risicoanalyse brand kan zowel afzonderlijk als in pakketvorm van het brandpreventiedossier uitgevoerd worden.

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!