logo somatifie

Interventiedossier

Contact

Brochure

Brandpreventie & Risicoanalyse

Interventiedossier

Wat vermeldt het interventiedossier?

  • Het evacuatieplan
  • Een lijst met beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand en hun situering op het evacuatieplan
  • De locatie van de elektrische installaties
  • De plaats en de werking van de afsluitkranen van de gebruikte fluïda
  • De plaats en de werking van de ventilatiesystemen
  • De plaats van de branddetectiecentrale
  • Alle andere voor de brandweer relevante informatie aangaande preventiemaatregelen, risico’s en constructie
  • Aanduiding van de toegangen tot het bedrijf en de ingangen tot de gebouwen
  • Vermelding van potentiële brandrisico’s

Vragen over uw brandpreventiedossier?

Contacteer ons. Onze experten hebben een plan!