Somati FIE werkt aan mensgericht ondernemen met steun van:

ESF

Deze steun helpt ons om elke dag opnieuw te streven naar buitengewoon tevreden klanten en medewerkers.

Evacuatieplannen vormen een essentieel onderdeel van een actief preventiebeleid.

Reeds verschillende jaren heeft ook hier Somati FIE nv een expertise opgebouwd om evacuatieplannen volledig op maat van de klant te kunnen ontwikkelen. Deze evacuatieplannen bevatten de essentiële gegevens die noodzakelijk zijn om tijdens een noodgeval enerzijds snel de eerste interventiemiddelen te kunnen lokaliseren en anderzijds de kortste evacuatieweg te vinden.

De wetgeving verplicht ziekenhuizen (KB 6 november 1979), scholen ( Ministeriele Omzendbrief van1987)  en rusthuizen (Vlaams Decreet voor ouderenvoorzieningen en herstelverblijven,2012)  om evacuatieplannen te voorzien. Ook de kelderverdiepingen van appartementen (ARAB Art52.13 ) moeten hiervan voorzien worden.
De werkgever is tevens verplicht om de werknemer te informeren in verband met evacuatie (ARAB Art52.12).

De basisplannen worden ons aangeleverd in Autocad, op PDF of via vouwplannen. Na een rondgang worden de gevraagde aanduidingen (eerste interventiemiddelen, evacuatiewegen, waarschuwingsdrukknoppen, elektrische – en andere risico’s .. enz) via layers aangebracht op de uiteindelijke evacuatieplannen.  Deze evacuatieplannen worden afgeleverd en geplaatst in klikkaders in afmetingen naar keuze.   Een CD-ROM met de totaliteit van de evacuatieplannen wordt aan de klant ter beschikking gesteld.